image
Laden

Ankomst

Altid

  • Test røgalarmer, og udskift batterier hvis det er nødvendigt

Sommer

  • Ingen specielle forholdsregler

Vinter

  • Ved optænding i pejs og kakkelovn, skal der afbrændes en avis for at fjerne den "kuldeprop" der måtte sidde i skorstenen.
  • Skulle vandpumpen af en eller anden årsag være slukket, vil det kunne ses ved at den sorte knap er hoppet ud, pumpen startes igen ved at trykke på den sorte knap ind igen. Vandpumpen findes i kælderen i Kommandantboligen.
  • Man tænder gasovnene ved at vippe ventilen øverst på gasflasken på "on", Herefter holdes reguleringsknappen nede i 30 sek. Herefter trykkes på tændingsknappen og ovnen tænder. Ovnen slukkes ved at vippe ventilen på gasflasken på "off".