image
Laden

Ankomst

Altid

  • Tænd for varmtvandsbeholderen.
  • Test røgalarmer, og udskift batterier hvis det er nødvendigt.
  • Nøgler til kommandantboligen, porten og øvrige rum i laden hænger i nøgleskabet til venstre ved indgangsdøren til Laden.

Sommer

  • Ingen specielle forholdsregler

Vinter

  • Ved optænding i pejs og kakkelovn, skal der afbrændes en avis for at fjerne den "kuldeprop" der måtte sidde i skorstenen.
  • Skulle vandpumpen af en eller anden årsag være slukket, vil det kunne ses ved at den sorte knap er hoppet ud, pumpen startes igen ved at trykke på den sorte knap ind igen. Vandpumpen findes i kælderen i Kommandantboligen.