image

Booking

Generelle regler

 • Som udgangspunkt har hver andelshaver/ægtefælle til enhver tid ret til at have 2 bookinger med sammenlagt varighed af maks. 2 uger stående 12 måneder frem i tid.
 • Andelshaveres forældre og andelshaveres børn på 18 år og derover kan booke ind på andelshavers navn. Denne booking regnes med i ovennævnte 2 bookinger.
 • Andelshaverne opfordres til at udvise hensyn i forbindelse med booking. Som udgangspunkt bør andelshaverne begrænse deres booking til et hus, der dækker deres behov for sengepladser. Undtagelsesvis kan andelshaverne booke hele ejendommen under én booking, dog forudsat, at der betales energigebyr for begge huse.
 • Der betales følgende gebyrer ved brug af ejendommen: Energigebyr (pr. hus pr. overnatning): DKK 100 (okt-apr inkl.) og DKK 50 (maj-sep inkl.). Overnatningsgebyr: DKK 50 pr. overnatning (betales af alle der er fyldt 18 år, dog på nær andelshaver og ægtefælle).
 • Det påhviler hver andelshaver at sørge for betaling af energigebyr samt gebyr for gæster der overnatter. Betaling i henhold til de på generalforsamlingen vedtagne retningslinier, afregnes til Kassemesteren ved indbetaling på foreningens konto nr. 5064 1226712 i Jyske Bank, Hillerød senest ved udgangen af måneden hvor ejendommen er benyttet.

Helligdage m.v.

 • Bookingønsker for skoleferie- og helligdagsperioder skal skrives i dagbogen på foreningens hjemmeside, så de er synlige for alle.
 • For perioden 1. januar til slutningen af skolernes sommerferie inkl.: Bookingønsker for så vidt angår helligdage, samt uge 7 og 8 og uger i skolernes sommerferie, skal være afgivet senest 31. december.
 • For perioden efter skolernes sommerferie til 31. december inkl.: Bookingønsker for så vidt angår helligdage, samt uge 42, skal være afgivet senest 31. juli.
 • Snarest herefter fastlægges bookinger efter indkomne ønsker. Ved "overbooking" skal der forsøges forhandlet frem til en løsning andelshaverne imellem. Den der har indgivet sit ønske sidst skal tage kontakt til den/de der allerede har skrevet sit/deres ønske i dagbogen. Hvis der ikke kan opnås enighed skal den/de der senest har haft råderet i søgte periode trække sig. Hvis der herefter fortsat er overbooking, skal Kommandanten trække lod inden 15. januar eller 15. august, respektive.
 • Når ønskeperioden er udløbet (1. januar og 1. august) og ønskede bookinger er registreret jf. dagbogen, er der åbent for booking uden forudgående ansøgning i dagbogen.

Akut-booking

 • Udover ovennævnte 2 bookinger kan alle andelshavere/ægtefæller/andelshaveres børn på 18 år og derover frit booke yderligere et ophold af op til 7 dages varighed, dog tidligst 1 uge før påtænkt brug af ejendommen, og forudsat at der er ledig plads på ejendommen.